Wednesday, December 3, 2008

Kursus Pembenihan di Muar

Kursus Pembenihan Ikan keli telah dijalankan pada bulan Ogos yang lalu selama 3 hari.

17 - 19 Oktober 2008 di Muar.
sekiranya ada yang berminat untuk mengikuti kursus pembenihan lagi
boleh hubungi saya. Masa dan tempat aka n diberitahu kemudian.